(nie)katolicki głos w Twoim Internecie

Ślub kościelny krok po kroku – #5 modlitwa wiernych i komentarze

modlitwa wiernych

Modlitwa wiernych

Modlitwa wiernych powinna być odpowiedzią na usłyszane Słowo. W obrzędach ślubnych są przygotowane cztery modlitwy na tę okazję (na końcu tekstu znajdziecie trzy z nich), ale można też napisać ją samemu. Każda modlitwa wiernych powinna zawierać przynajmniej cztery wezwania – za Kościół, rządzących, potrzebujących i za obecnych na Eucharystii. Po napisaniu koniecznie należy skonsultować ją z księdzem.

My standardowo modliliśmy się za Kościół i rządzących, później za nas, naszych rodziców, zmarłych z naszych rodzin, za wszystkich obecnych na Eucharystii – wszystko dopasowane do tego, czego rzeczywiście potrzebujemy albo pragniemy. Zainspirowani jedną z modlitw prosiliśmy za zaręczonych przyjaciół, ale wymieniliśmy ich wszystkich z imienia.

Komentarze

Na Mszy Świętej mogą być również komentarze, choć jest to element raczej rzadko spotykany – w mojej parafii pojawiają się one tylko na Boże Narodzenie i Wielkanoc. Mogą się pojawić przed rozpoczęciem Eucharystii, zaraz po nim (wtedy zazwyczaj jest to rola księdza i to wprowadzenie słyszymy najczęściej w niedziele), przed czytaniami, na dary/ofiarowanie i przed ostatnim błogosławieństwem. Wszystko co należy wiedzieć o komentarzach znajdziecie tu.

Komentarze trzeba umieć pisać. Mają pomóc skupić się na istocie, zwrócić uwagę na ważne rzeczy. U nas były wprowadzenia przed każdym z czytań, mówione przez naszych przyjaciół, które mnie bardzo pomogły w skupieniu i przetwarzaniu słowa, mimo że doskonale wiedziałam jakie będzie i miałam je już przemodlone na każdą stronę.

Nasza modlitwa wiernych

Biorąc udział w radości nowożeńców, błagajmy Boga, aby nas wszystkich obdarzył pokojem i zachował w swojej miłości.

1. Panie, prosimy Cię za Kościół Święty, papieża Franciszka, biskupów i kapłanów, aby siły do swojej posługi czerpali z Twojej łaski.

2. Panie, prosimy Cię za rządzących, aby zanurzeni w Twojej miłości wprowadzali pokój na ziemi.

3. Panie, prosimy Cię za Kasię i Karola, aby w swoim wspólnym życiu zawsze potrafili pełnić Twoją wolę.

4. Panie, prosimy Cię za obecne tu małżeństwa, szczególnie rodziców Kasi i Karola, aby swoje relacje budowali na nauce płynącej z Ewangelii.

5. Panie, prosimy Cię za narzeczonych, szczególnie za Beatę i Marcina, Asię i Jacka, Basię i Mateusza, Karolinę i Krzyśka, Danielę i Sebastiana, Basię i Tomka oraz Sylwię i Andrzeja, abyś pomagał im dobrze przygotować się do małżeństwa.

6. Panie, prosimy Cię, abyś przyjął do swojej radości naszych zmarłych krewnych i przyjaciół.

7. Panie, prosimy Cię za nas, uczestniczących w tej Eucharystii, abyśmy nigdy nie odłączyli się od Twojej miłości.

Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj łaskawie na nowych małżonków, którzy w Tobie pokładają nadzieję, i udziel im swojej łaski, aby żyjąc w zgodzie i miłości, coraz ściślej jednoczyli się z Tobą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

#1 formalności

#2 obrzędy wstępne

#3 czytania ślubne

#4 przysięga małżeńska

Modlitwy wiernych z ceremoniału

Modlitwa 1

WSTĘP Módlmy się za nową rodzinę, która dzisiaj rozpoczęła swoje istnienie, i za wielką rodzinę ludzkości.

1 Módlmy się za nowych małżonków, aby kochając się wzajemnie, coraz więcej kochali Boga.

2 Módlmy się za rodziców i wychowawców, aby Pan Bóg wynagrodził ich trudy.

3 Módlmy się za młodzież, aby trafnie rozpoznała swoje powołanie.

4 Módlmy się za wszystkie rodziny na ziemi, aby żyły w miłości i pokoju.

5 Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, aby Pan Bóg przyjął ich do swojej chwały.

6 Módlmy się za Kościół święty, niepokalaną Oblubienicę Chrystusa, aby ogarnął wszystkich Jego wyznawców.

MODLITWA Ojcze niebieski, wejrzyj na Twoje dzieci, które przed Tobą zawierają związek małżeński, i spraw, aby przez swoją wierność i miłość * były radością Kościoła świętego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa 2

WSTĘP Błagajmy Boga, Ojca wszechmogącego, za N. i N., którzy dzisiaj zawarli małżeństwo, za Kościół święty i za całą ludzkość.

1 Módlmy się za nowych małżonków, aby Chrystus obecny w ich życiu umacniał ich miłość i napełniał ich radością.

2 Módlmy się o pomnożenie ich wiary, aby w jej świetle układali swoje życie.

3 Módlmy się o ich zdrowie i pomyślność, aby bez przeszkód wypełniali swoje zadania.

4 Módlmy się za wszystkich małżonków tutaj obecnych, aby Duch Święty odnowił w nich łaskę sakramentu małżeństwa.

5 Módlmy się za młode małżeństwa, które nie mają własnego mieszkania, aby jak najprędzej znalazły się u siebie.

6 Módlmy się za rządzących, aby przez mądre ustawy wspierali powstające rodziny.

7 Módlmy się za cały lud Boży, aby wzrastał w liczbę i zasługi

MODLITWA Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj łaskawie na nowych małżonków, którzy w Tobie pokładają nadzieję, i udziel im swojej łaski, * aby żyjąc w zgodzie i miłości, coraz ścisłej jednoczyli się z Tobą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa 3

WSTĘP Zgromadzeni w imię Jezusa Chrystusa, który swoją obecnością uświęcił wesele w Kanie Galilejskiej, wznieśmy nasze modlitwy do Boga, Ojca wszechmogącego.

1 Módlmy się za N. i N., którzy zawarli małżeństwo, aby ich miłość była wiernym odblaskiem miłości Chrystusa i Kościoła.

2 Módlmy się o pomoc dla nich we wszystkich doczesnych potrzebach, aby znaleźli dobre warunki dla rozwoju rodziny.

3 Módlmy się za wszystkich małżonków naszej parafii, aby Duch Święty odnowił w nich łaskę sakramentu małżeństwa.

4 Módlmy się za wszystkich zaręczonych, aby poważnie przygotowali się do zawarcia małżeństwa.

5 Módlmy się za naszych zmarłych rodziców i krewnych, aby Pan Bóg przyjął ich do wiecznej radości.

6 Módlmy się za święty Kościół Boży, aby wszystkie jego dzieci żyły zjednoczone jak jedna rodzina Boża.

MODLITWA Prosimy Cię, Boże, udziel nowym małżonkom doskonałej jedności i spraw, aby żadna siła nie rozdzieliła związku, który Ty złączyłeś, i żadne niebezpieczeństwo nie zagroziło miłości pobłogosławionej przez Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.